Unilever

Unilever Food Solutions

Wereldwijd E-Learning Portal en Game

In opdracht van Unilever Food Solutions heeft IntoApps een internationaal E-learning platform ontwikkeld. Aan de hand van video’s, e-modules, online assessments, gamification modules en persoonlijke begeleidingsplannen worden de vertegenwoordigers opgeleid en voorbereid voor de praktijk.

Het platform, de UFS Academy, wordt gebruikt door werknemers uit alle landen ter wereld. Elk land heeft andere doelstellingen, interesses, producten en bedrijfsculturen. In samenwerking met de line managers van alle landen is de UFS Academy op maat aangepast en vertaald om zo de behoeftes van de lokale werknemers optimaal te bedienen. IntoApps heeft naast de ontwikkeling van het platform enkele E-learning modules ontwikkeld.

Billionaire game
Deze game is gebaseerd op het TV-programma 'Weekend Miljonairs', waarbij deelnemers de nodige vragen krijgen voorgeschoteld. Voor het beantwoorden van deze vragen kunnen zij hulplijnen inschakelen. Vervolgens krijgen deelnemers een ranking te zien waarin hun score uiteen wordt gezet tegen de scores van hun internationale collega’s. 

Sales simulatie
In samenwerking met Unilever heeftIntoApps een learning journey ontwikkeld om vertegenwoordigers van Unilever voor te bereiden op de gesprekken met chef-koks in de praktijk. Werknemers voltooien per onderwerp de simulatie, waarbij zij elke ronde uitgebreid feedback krijgen omtrent het juiste antwoord en hoe de werknemer het beste met de chef-kok om kan gaan. Wereldkeuken
Unilever verkoopt haar gerechten aan chef-koks wereldwijd. IntoApps ontwikkelde een interactieve wereldkaart waarbinnen de populairste gerechten, ingrediënten en recepten per keuken worden beschreven aan de hand van onder andere video’s.

Trend tool
Elk land heeft andere normen en waarden met betrekking tot consumentenproducten in hotels, restaurants, Quick Service Restaurants (QSR) en schoolkantines.IntoApps ontwikkelde een module welke per land en per onderwerp de meest relevante links naar artikelen en nieuwsberichten toont. Hierdoor is het mogelijk voor de line managers om snel op de lokale behoeftes van de lokale gebruikers (vertegenwoordigers) in te spelen indien er nieuwe innovaties of aandachtspunten zijn. 

Meer weten? Neem contact op.